Markanızı koruyun.şimdi tescil ettirin.güvence altına alın.koruyun.

Marka , bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.


Marka Başvurusu


Marka Başvurusu, e-imza ya da mobil imza kullanılarak online ortamda gerçekleştirilebilir. E-imza ya da mobil imza sahibi değilseniz; başvuru işlemi rezervasyonlu sistemden üretilen başvuru formunun 30 gün içinde TÜRKPATENT gelen evrak birimine elden teslim edilmesiyle(ya da posta yolu ile)  yapılabilir. Başvurunun başvuru tarihi formun üretildiği tarih değil TÜRKPATENT'e teslim edildiği tarih olacaktır.

Marka tescil başvurusu hazırlanmadan önce mutlaka, "Marka Başvuru Kılavuzunun" dikkatli bir şekilde okunması gerekir. Kılavuzda belirtilen hususlara uygun olarak ve eksiksiz hazırlanan başvurular Kurum tarafından başvuru tarihi, saati ve dakikası itibariyle işleme alınır.

Şekli eksiklik bulunan başvurulara ilişkin olarak şekli eksikliklerin giderilmesi için başvuru sahibine iki aylık süre verilir. Bu tür başvurularda koruma tarihi şekli eksikliklerin giderildiği tarih itibariyle başlar.

Marka Tescil Hizmetlerimiz


Marka Vekillik hizmetleri tescil öncesi ve tescil sonrası işlemler aşağıdaki gibidir.

 • Marka Başvurusu.
 • Marka Takibi.
 • Marka Yenileme.
 • Uluslararası Marka Başvurusu.
 • Bölünme Talebi.
 • Ünvan, Adres, Nev´i Değişiklikleri,
 • Markanın Mülkiyetinde Oluşan Değişiklik İşlemleri.
 • Devir,kısmi devir,birleşme,miras yoluyla intikal,
 • Lisans Sözleşmeleri.
 • Rehin İşlemleri.
 • Haciz İşlemleri.
 • Hukuki İşlemler,

Marka Tescili Mevzuat

 
ULUSAL
Kısa AdıAçıklamaLink
Sınai Mülkiyet Kanunu22.12.2016 Tarihli ve 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet KanunuTıkla
SMK’nın Uygulanmasına Dair Yönetmelik24.04.2017 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair YönetmelikTıkla
Mülga Marka KHK556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde KararnameTıkla
Sınıflandırma TebliğiMarka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin TebliğTıkla
Tanınmışlık EsaslarıMarkaların Tanınmışlık Düzeyleri ile ilgili Esaslar ve UygulamasıTıkla
Başkanlık OluruKoruma Markalarına İlişkin Başkanlık Makamı olur ÖzetiTıkla
KılavuzMarka İnceleme KılavuzuTıkla(PDF)
Kullanım İspatı KılavuzuMarka Yayıma İtiraz Süreçleri Kapsamında Kullanım İspatı Talebine ve İnceleme Esaslarına İlişkin İnceleme KılavuzuTıkla(PDF)

 

ULUSLARARASI
Kısa AdıAçıklamaLink
Marka Kanunu AndlaşmasıMarka Kanunu AndlaşmasıTıkla
Uluslararası Marka Tescili Sistemi YönetmelikMarkaların Uluslararası Tesciline İlişkin Uluslararası Marka Tescili Sistemi Anlaşması ve Bu Anlaşmaya İlişkin Protokolün Uygulanmasına Dair Yönetmelik    Tıkla
Uluslararası Marka Tescili Sistemi Temel BilgilerUluslararası Marka Tescili Sistemi Protokolü Çerçevesinde Markaların Uluslararası Tescili İle İlgili Prosedürün Uygulanmasına İlişkin Temel BilgilerTıkla(PDF)